18 εκδηλώσεις

13 περιοχές & χώροι

6 Οινοποιεία

Χιλιάδες επισκέπτες

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις, πλην των παραστάσεων της 20/8 και της 26/8 (Πολιτιστικό καλοκαίρι 2016).

Σημεία εκδηλώσεων