11 ημέρες

14 εκδηλώσεις και τόποι

7  ανοιχτά οινοποιεία

Χιλιάδες επισκέπτες

Απολογισμός εκδηλώσεων