Επικοινωνία

Ερωτήσεις;

τελ. 26910.28210
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. Δήμου Αιγιαλείας
Ν. Πλαστήρα 19, Αίγιο 25100
oinoxeneia@gmail.com
dhkepaigialeias@gmail.com