Περιγραφή Cafe-bar
Διεύθυνση Παραλία Ακράτας
Τηλέφωνο 26960.35035
Internet Facebook Altro Mezzo
Foursquare Altro Mezzo
Μενού Οινοξένεια  Η επιχείρηση δεν συμμετέχει στα Οινοξένεια 2017.