Περιγραφή Φαγητό, καφές, ποτό και πολλές εκδηλώσεις.
Διεύθυνση Παραλία Σελιανιτίκων
Τηλέφωνο 26910.69041
Internet Facebook: @MegustaMM
Μενού Οινοξένεια

 

MENU-2017-ME-GUSTA