Η Αγάπη

Παραδοσιακή ταβέρνα
Διεύθυνση
Παραλία Πλατάνου- ΠΕΟ
Τηλέφωνο
26960.61312
Facebook